*alt_site_homepage_image*

Nemokamos konsultacijos

Užimtumo tarnyba teikia nemokamas darbo rinkos paslaugas, susijusias su darbo paieška ir profesinės karjeros planavimu.

Konsultuojama šiais klausimais:

  • darbo paieškos;
  • gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško rengimo;
  • pasiruošimo darbo pokalbiui;
  • profesijos pasirinkimo;
  • profesijos įgijimo ar persikvalifikavimo;
  • darbo vietos sau steigimo;
  • motyvacijos vėl pradėti dirbti ir grįžti į darbo rinką stiprinimo.

Kontaktai

Užimtumo tarnyba teikia nuotolines konsultacijas trumpuoju telefonu 1883 arba + 370 5 250 0883 ir elektroniniu paštu info@uzt.lt. Savo klausimą taip pat galima pateikti užpildžius formą.

Grįžus į Lietuvą, galima atvykti konsultuotis į artimiausią Užimtumo tarnybos skyrių pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Užimtumo tarnyba konsultuoja darbo paieškos, įdarbinimo, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais, prireikus skiria finansinę paramą – profesijai įgyti, darbo įgūdžiams tobulinti ar naujoms darbo vietoms steigti. Norintiems pasinaudoti Užimtumo tarnybos teikiamos paramos priemonėmis būtina registracija.

Registruojantis Užimtumo tarnyboje reikalingi dokumentai:

  • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas);
  • išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (jei kvalifikacija buvo įgyta kitoje šalyje, reikalingi šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu). Užsienyje įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (daugiau informacijos skiltyje Kvalifikacijų pripažinimas);
  • U2 dokumentas, jei kitoje šalyje buvo skirta nedarbo socialinio draudimo išmoka ir norima ją perkelti į Lietuvą.

ŠaltinisUžimtumo tarnyba