*alt_site_homepage_image*

Lithuanistinis švietimas užsienyje

Lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros mokymas ir supažindinimas su Lietuvos dabartimi, taip pat sąlygų saviraiškai lietuvių kalba užsienio valstybėse sudarymas – pagrindinė lituanistinio švietimo misija, kurią remia Lietuvos valstybė.

Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 240 lituanistinio švietimo įstaigų, kuriose mokosi apie 11 000 vaikų. Lituanistinių mokyklų sąrašą galima rasti Lituanistinio švietimo įstaigų registre. Formaliojo lituanistinio švietimo mokyklos (kuriose mokymas vyksta lietuvių kalba arba mokoma lietuvių kalbos) užsienyje veikia Latvijoje, Lenkijoje, Rusijos Federacijoje ir Vokietijoje. Lietuvių kalbos taip pat mokoma Europos mokyklose. Lietuvių kalba tyrinėjama ir jos mokoma užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centruose.

2023 metais pradėtas įgyvendinti naujas neformalių lituanistinių mokyklų finansavimo modelis, kurio tikslas – ne tik remti lituanistines mokyklas, bet ir siekti lituanistinio švietimo kokybės. Lituanistinei mokyklai skirtas finansavimas leidžia padengti būtiniausias mokyklos išlaidas: patalpų nuomos, mokytojų atlyginimo, ugdymui skirtų priemonių įsigijimo. Taip pat lituanistinėms mokykloms išlieka galimybė konkurso būdu gauti finansavimą neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektams.

Atsižvelgiant į lituanistinių mokyklų poreikius, parengta Lituanistinio švietimo integruota programa. Pagal šią programą sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės 2–5 metų vaikams ir 1–10 klasių mokiniams. Mokiniui, kuris mokėsi pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą, išduodamas Lituanistinio švietimo pažymėjimas. Tai palengvina užsienio lietuvių grįžimą į Lietuvos švietimo sistemą.

Užsienio lietuviams yra sudaryta galimybė nusistatyti lietuvių kalbos mokėjimo lygį nuotoliniu būdu. 14–17 metų mokiniai gali nuotoliniu būdu laikyti A1–A2, A2–B1, B2 lygių nustatymo egzaminus, suaugusieji – A2, B1, B2 ir C1 lygių nustatymo egzaminus.

Daugiau informacijos apie lituanistinį švietimą užsienyje:


ŠaltinisŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija