*alt_site_homepage_image*

Apie „Globalią Lietuvą“

Lietuvių tauta, jungiama lietuviškosios tapatybės ir istorinės atminties, yra vientisa, neskirstoma į lietuvius, gyvenančius Lietuvoje, ir lietuvius, gyvenančius užsienyje, o Lietuvos diaspora – integrali valstybės dalis, savo kūrybinį potencialą galinti aktyviai naudoti įsitraukdama į pilietinį, politinį, ekonominį, kultūrinį, mokslinį ir kitą Lietuvos gyvenimą, kartu kurti modernią ir šiuolaikišką Lietuvą.

Lietuva, nuo seno patyrusi ne vieną emigracijos bangą, turi didelę diasporą. Skaičiuojama, kad už Lietuvos ribų gyvena apie 1,3 mln. lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių, tai yra apie trečdalis lietuvių tautos. Visgi, remiantis diasporos istorija, įvertinus kitų emigracijos bangų ir JAV, Australijoje, Pietų Amerikoje, Kanadoje egzistuojančių lietuvių bendruomenių dydį, galima prielaida, kad lietuvių kilmės asmenų pasaulyje gali būti kur kas daugiau. 

Apie „Globalią Lietuvą“

Pažink diasporą

Lietuvos diasporos nuomonės apklausa

Užsienio reikalų ministerija nuo 2012 m. kasmet vykdo Lietuvos diasporos nuomonės apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti Lietuvos diasporos santykį su Lietuva, jos ryšio su Lietuva stiprinimo ir Lietuvos diasporos politikos tobulinimo lūkesčius.

Lietuvos diasporos nuomonės apklausa

Mokslo darbai ir tyrimai

Bendradarbiaudama su Lietuvos diasporos politiką įgyvendinančiomis institucijomis ir mokslo organizacijomis, Užsienio reikalų ministerija surinko ir parengė diasporos srities mokslinių darbų, tyrimų, straipsnių ir publikacijų sąrašą. Šios priemonės tikslas – palengvinti galimybes naudotis mokslo darbų ir tyrimų apie diasporą išvadomis ir rekomendacijomis.
Mokslo darbai ir tyrimai

Apie Lietuvos diasporą interaktyviai

Sėkmingą diasporos politikos įgyvendinimą didele dalimi lemia visuomenės požiūris į diasporą, kurį formuoja ne tik asmeninės patirtys ir kontaktai, bet ir žiniasklaidos teikiama informacija. Vienas iš Lietuvos diasporos politikos uždavinių – patraukliai pristatyti jaunajai kartai diasporos istoriją ir jos vaidmenį kuriant Lietuvą.
Apie Lietuvos diasporą interaktyviai

Lietuvos diasporos politiką įgyvendinančios institucijos