*alt_site_homepage_image*

Vartotojų teisės

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) – valstybės institucija, įgyvendinanti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos ir turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityse, ir siekianti užtikrinti veiksmingą vartotojų teisių apsaugą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės reikalavimus.

Tarnybos veikla:

 • užtikrina vartotojų teisių apsaugą, prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus;
 • koordinuoja vartotojų teisių apsaugos institucijų veiklą vartotojų teisių apsaugos srityje;
 • organizuoja vartotojų švietimą ir koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų asociacijų veiklą organizuojant vartotojų švietimą;
 • ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus;
 • kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas;
 • pagal kompetenciją taiko Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas atsakomybės priemones;
 • gina vartotojų viešąjį interesą;
 • organizuoja vartotojų švietimą, koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų asociacijų veiklą organizuojant vartotojų švietimą, pardavėjams ir paslaugų teikėjams teikia informaciją apie vartotojų teises;
 • organizuoja ir atlieka keitimąsi informacija Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat savo interneto svetainėje skelbia apie Tarnybos uždraustus tiekti rinkai pavojingus Lietuvos Respublikoje pagamintus ar iš Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų valstybių tiekiamus ne maisto produktus;
 • vykdo turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą;
 • atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose vartotojų teisių gynimo srityje.

Daugiau informacijos vartotojams ir verslininkams: D.U.K. | VVTAT

Europos vartotojų centras 

Europos vartotojų centras Lietuva padeda spręsti problemas, kilusias Lietuvoje reziduojantiems vartotojams, jei jie asmeninio vartojimo tikslais įsigijo nekokybišką prekę ar paslaugą kitoje ES valstybėje narėje bei Norvegijoje ar Islandijoje.

Nors Jungtinėje Karalystėje tebeveikia Tarptautinis vartotojų centras, jis nebepriklauso Europos vartotojų centrų tinklui (ECC-Net), šiuo metu vienijančiam 27 ES valstybių narių, Islandijos bei Norvegijos Europos vartotojų centrus. 

Europos vartotojų centro teikiamos paslaugos – nemokamos.

Pateikti skundą galite čia.

Reikia patarimo, kreipkitės čia. 

Kontaktai: Europos vartotojų centras Lietuvojeinfo@ecc.lt , tel.: (370 5) 2650368

Ryšių reguliavimo tarnyba

Ryšių reguliavimo tarnyba sprendžia ginčus tarp vartotojų ir elektroninių ryšių bei pašto paslaugų teikėjų. Kilus ginčui dėl paslaugų kokybės ar sutarties sąlygų ir nepavykus jo išspręsti tiesiogiai su paslaugų teikėju, vartotojas gali kreiptis į RRT. Ginčas bus išspręstas neatlygintinai. 


Šaltinis: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybaEuropos vartotojų centras LietuvojeRyšių reguliavimo tarnyba