*alt_site_homepage_image*

Grįžtantiems su šeimos nariais ne Lietuvos piliečiais

Jei kartu atvykstantys šeimos nariai yra kitos ES ar EEE šalies piliečiai (arba buvo ES ar EEE šalies gyventojai), pirmiausia reikėtų kreiptis į Migracijos departamentą dėl teisės gyventi Lietuvoje suteikimo. Gavus dokumentą, reikia deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje ir pradėti mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas.

Jei atvykstantys šeimos nariai nėra kitos ES ar EEE šalies piliečiai (arba iki atvykimo į Lietuvą nebuvo ES ar EEE šalies gyventojai), pirmiausia reikėtų kreiptis į Migracijos departamentą dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo. Gavus leidimą nuolat gyventi, reikia deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje ir pradėti mokėti PSD įmokas bei pasirūpinti privačiu sveikatos draudimu (leidimą laikinai gyventi turintys užsieniečiai privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami tik tais laikotarpiais, kuriais teisėtai dirba Lietuvoje; nepilnamečiai leidimą laikinai gyventi turintys užsieniečiai privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami tik tais laikotarpiais, kuriais Lietuvoje teisėtai dirba jų draudžiamieji tėvai arba bent vienas iš tėvų).


Kontaktai: 

  • Sveikatos apsaugos ministerija, el. p. ministerija@sam.lt; tel. +370 800 6600
  • Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, el. p. info@vlk.lt,  tel. + 370 5 232 2222

Šaltinis: Sveikatos apsaugos ministerijaValstybinė ligonių kasa