*alt_site_homepage_image*

Institucinės struktūros

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisija Tarpinstitucinė Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupė

Komisija sudaryta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 22 d. nutarimą Nr. 335 „Dėl Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijos sudarymo“.

Komisijos paskirtis – užtikrinti Vyriausybės dialogą su Lietuvos diasporos organizacijomis, svarstyti ir teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos diasporos politikos, Lietuvos diasporos politikos strategijos įgyvendinimo veiksmų plano ir jo vykdymo. Komisija Lietuvos Respublikos Vyriausybėje posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per metus.

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisiją sudaro į diasporos politikos įgyvendinimą įsitraukusių Lietuvos Respublikos ministerijų ir įstaigų, diasporos organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vadovai. Komisijos personalinė sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2009 m. birželio 17 d. potvarkiu Nr. 234 „Dėl Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“.

Darbo grupė sudaryta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 22 d. nutarimą Nr. 335 „Dėl Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijos sudarymo“.

Darbo grupės paskirtis – rengti ir teikti pasiūlymus Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijai jos veiklos klausimais ir vykdyti šios komisijos jai skirtas užduotis. Darbo grupė paprastai posėdžiauja ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

Tarpinstitucinę Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupę sudaro į diasporos politikos įgyvendinimą įsitraukusių Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų, Lietuvos nevyriausybinių ir diasporos organizacijų atstovai. Darbo grupės personalinė sudėtis patvirtinta  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2021 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-425 „Dėl Tarpinstitucinės Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“.