*alt_site_homepage_image*

Vizos

Vizų rūšys

Šengeno viza:

  • oro uosto tranzitinė viza (A) – viza, galiojanti vykstant tranzitu per vieno ar kelių Šengeno valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas;
  • trumpalaikė viza (C) – viza, skirta vykti tranzitu per Šengeno valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija 90 d. per 180 d. laikotarpį nuo pirmo atvykimo į Šengeno valstybių narių teritoriją datos.

Nacionalinė viza (D) – viza, leidžianti atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ilgiau kaip 3 mėnesius.


Atvykimas ir buvimas Lietuvoje

Užsienio šalies pilietis nori atvykti ir LR būti trumpiau nei 90 dienų per 180 dienų laikotarpį

Jei asmuo ketina būti Lietuvoje iki 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, pakanka Šengeno vizos (jeigu netaikomas bevizis režimas).

Jei Lietuvos Respublikoje asmuo ketina lankytis ne ilgiau kaip 90 d. per bet kurį 180 d. laikotarpį, gali atvykti:

  •  pagal bevizį režimą, jeigu bevizis režimas asmeniui yra taikomas;
  •  su galiojančia Šengeno viza, jeigu bevizis režimas asmeniui netaikomas

Kas gali atvykti į Lietuvą be vizos?

Užsieniečiai, kurie piliečiai valstybės, įtrauktos į Trečiųjų šalių, kurių piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą kertant valstybių narių išorines sienas, kai buvimo trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, sąrašą (2018 m. lapkričio 14 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1806, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus I priedas). Daugiau informacijos rasite Užsienio reikalų ministerijos konsulinės informacijos interneto svetainėje https://keliauk.urm.lt/

Kiek laiko galima būti be vizos?

Jeigu asmeniui taikomas bevizis režimas, jis turi teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje be vizos, bet jo buvimas Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse negali trukti ilgiau negu 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Suskaičiuoti išbūtą laiką galima čia.

Kaip gauti Šengeno vizą?

Asmuo turi kreiptis į Lietuvos vizų tarnybą užsienio valstybėje arba per išorės paslaugų teikėjo prašymų išduoti vizą priėmimo centrą, arba į Lietuvos Respublikai atstovaujančią kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje. Daugiau informacijos rasite Užsienio reikalų ministerijos konsulinės informacijos interneto svetainėje https://keliauk.urm.lt/ .

Kaip skaičiuoti Šengeno erdvėje su viza išbūtą laiką?

Turėdamas galiojančią Šengeno vizą, asmuo gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti Lietuvos Respublikoje vizoje nurodytą laiką, bet asmens buvimas Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse negali trukti ilgiau negu 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Suskaičiuoti išbūtą laiką galima čia.

Jei asmuo nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, bet turi kitos Šengeno valstybės išduotą leidimą gyventi ar nacionalinę vizą, leidimo gyventi ar nacionalinės vizos galiojimo metu jis turi teisę atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje be vizos, bet jo buvimas Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse negali trukti ilgiau negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

Jei asmuo turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą studijų tikslu ir jam taikoma Europos Sąjungos arba jos valstybių narių finansuojama programa, kuria skatinamas trečiųjų šalių piliečių judumas Europos Sąjungoje, arba dviejų ar daugiau aukštojo mokslo įstaigų susitarimas, jis gali atvykti tęsti dalį studijų ir būti Lietuvos Respublikoje be vizos ne ilgiau kaip 360 dienų.

Jei asmuo turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu, jis gali atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje be vizos ne ilgiau negu 180 dienų per 360 dienų laikotarpį, kad vykdytų dalį savo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų mokslo ir studijų institucijoje. Jo šeimos nariai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi arba nacionalinę vizą, turi teisę atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje tuo pačiu laikotarpiu kaip ir jis.

Asmuo turi likti Lietuvoje ilgiau, nei galioja jo Šengeno viza. Ką daryti?

Galima prašyti pratęsti Šengeno vizą. Atkreipiamas dėmesys, kad pirminės ir pratęstos Šengeno vizos buvimo dienų skaičius kartu sudėjus negali būti daugiau kaip 90 d. Daugiau informacijos apie Šengeno vizos pratęsimą galima rasti: https://www.migracija.lt/noriu-atvykti-ir-likti-trumpiau-nei-3men

Asmuo nori atvykti ir Lietuvoje būti ilgiau nei 90 dienų per 180 dienų laikotarpį

Jei asmuo nori būti ilgiau kaip iki 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, jis turi įsigyti:

  • nacionalinę vizą
  • arba leidimą laikinai gyventi.

Daugiau informacijoshttps://www.migracija.lt/atvykti-ilgiau-nei-3men