*alt_site_homepage_image*

Dokumentai

Vieno bendro dokumentų sąrašo, kuris tiktų kiekvienam grįžtančiajam - nėra, dokumentai, kurių gali prireikti, priklauso nuo Jūsų situacijos. 

Grįžtant gyventi į Lietuvą, priklausomai nuo Jūsų situacijos, patariame parsivežti šiuos dokumentus:

  • darbo sutartį/sutartis, algalapius ar pažymas apie uždarbį.
  • jei dirbote ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje, iš tos šalies kompetentingos įstaigos gaukite U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Į šiuos laikotarpius bus atsižvelgiama skaičiuojant nedarbo socialinio draudimo išmoką Lietuvoje. Atkreipiame dėmesį, kad nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama toje šalyje, kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė darbinę veiklą ir buvo draustas nedarbo socialiniu draudimu.
  • ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje gaunamą nedarbo išmoką galite eksportuoti į Lietuvą. Pasibaigus darbo sutarčiai arba ją nutraukus, turėtumėte kreiptis į paskutinės darbovietės šalies Užimtumo tarnybą dėl U2 dokumento išdavimo. U2 dokumentas gali būti išduodamas, jei esate registruotas Užimtumo tarnyboje bent 4 savaites ir turite teisę į nedarbo išmoką. Gavę U2 dokumentą, per 7 dienas privalote užsiregistruoti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje Lietuvoje. Nedarbo išmoka bus mokama tokio dydžio, kokią paskyrė U2 dokumentą išdavusi įstaiga, ir ne ilgiau kaip iki dokumente nurodytos datos.
  • E104 arba S041 formos pažymą – ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir tėvystės atvejais. Šioje pažymoje nurodoma, kokios įmokos buvo mokamos šalyje, kurioje gyventa ir dirbta. Pažymą turite pateikti „Sodrai“.
  • S2 arba E112 formos pažymą – sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Ši pažyma reikalinga, jei norėtumėte atvykti gydytis Lietuvoje – gavus planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, už jas sumokėtų dokumentą išdavusios šalies institucija. Šią pažymą išduoda ES ar EEE šalies arba Šveicarijos valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Jei esate apdraustas ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje ir planuojate svečiuotis Lietuvoje, išvykdami nepamirškite pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelės, kurią išduoda tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Ši kortelė pravers, jei Lietuvoje prireiktų būtinosios medicinos pagalbos.
  • A1 pažymėjimą, forma P60/P45 (dirbusiems Jungtinės Karalystėje ar Airijoje). Dokumentai reikalingi privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokoms perskaičiuoti, mokesčiams perskaičiuoti.
  • Forma P60/P45 (dirbusiems Jungtinės Karalystėje ar Airijoje). Formos reikalinga privalomojo sveikatos draudimo (PSD) skolai panaikinti, mokesčiams perskaičiuoti.
  • Dokumentus, įrodančius vaikų užsienyje pabaigtą ugdymo programą ar jos dalį; pažymą iš lituanistinės švietimo įstaigos (jei tokią lankė).
  • Išsilavinimą, įgytą užsienyje, pagrindžiančius dokumentus (daugiau skiltyje: akademinis pripažinimas).
  • Dokumentus, reikalingus leidimui gyventi (jeigu grįžtate su šeimos nariais užsieniečiais).

Šaltiniai: Valstybinė ligonių kasaSodraUžimtumo tarnybaStudijų kokybės vertinimo centrasMigracijos departamentas


Detalesnė informacija apie grįžimą iš: Airijos, Belgijos, Islandijos, Ispanijos, Italijos, Danijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, Prancūzijos, Švedijos, Vokietijos.

Dokumentų legalizavimas

Daugumos užsienio valstybių išduoti oficialūs dokumentai (pavyzdžiui, neteistumo pažymos, šeiminius ryšius patvirtinantys dokumentai, dokumentai, patvirtinantys turimą išsilavinimą, kvalifikaciją, notaro liudijimai), prieš teikiant juos Lietuvos Respublikos institucijoms, turi būti legalizuoti arba patvirtinti apostile.

Šių valstybių išduoti dokumentai turi būti patvirtinti apostile ir kito papildomo tvirtinimo atlikti nereikia, t. y. apostile patvirtintas dokumentas gali būti pateiktas Lietuvoje. Užsienio valstybių institucijas, kurios tvirtina dokumentus apostile, galite rasti čia.

Kitų, aukščiau nepaminėtų, užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti legalizuoti, t. y. pirmiausia dokumentą išdavusios valstybės Užsienio reikalų ministerijoje arba diplomatinėje atstovybėje, po to – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente arba konsulinėje įstaigoje.

Dėl dokumentų legalizavimo į Konsulinį departamentą galima kreiptis tiesiogiai, užsiregistravus vizitui. Detali informacija apie dokumentų legalizavimą Konsuliniame departamente, reikalingus pateikti dokumentus ir konsulinio mokesčio mokėjimą paskelbta čia.

Europos Sąjungos valstybių narių išduoti dokumentai, numatyti Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamente (ES) Nr. 2016/1191, galioja be tvirtinimo apostile, kartu su dokumentu reikia pateikti daugiakalbę standartinę formą arba vertimą. Moldovos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje ir Ukrainoje išduoti oficialūs dokumentai, taip pat šių valstybių išduoti civilinės būklės aktų įrašų išrašai, Lietuvoje galioja be legalizavimo ar tvirtinimo apostile.

Šaltinis: Užsienio reikalų ministerija