*alt_site_homepage_image*

Augintiniai

Gyvūnų įvežimas į Lietuvą iš Europos Sąjungos valstybių:
  1. Gyvūnai turi būti identifikuoti, t. y. turėti aiškiai įskaitomą tatuiruotę (jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.) arba būti paženklinti poodine mikroschema.
  2. Gyvūnai turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, o įrašas apie vakcinaciją turi būti įrašytas į ES gyvūno augintinio pasą (vieningos ES patvirtintos formos augintinio pasą išduoda veterinarijos gydytojai tik šunims, katėms ir šeškams).

Daugiau informacijos: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetiniame puslapyje.

Gyvūnų įvežimas į Lietuvą iš trečiųjų šalių:
  1. Gyvūnas turi būti paženklintas poodine mikroschema arba tatuiruote (padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.).
  2. Gyvūnas turi būti vakcinuotas nuo pasiutligės (pirminė vakcinacija padaryta ne jaunesniam nei 12 sav. gyvūnui).
  3. Atvykstančiam iš tam tikrų šalių (pvz., Ukraina, Izraelis, Turkija, Sakartvelas ir kt.) gyvūnui turi būti atliktas pasiutligės antikūnų serologinis tyrimas:
  • mėginys tyrimui paimtas praėjus ne mažiau kaip 30 d. po vakcinacijos nuo pasiutligės ir likus ne mažiau kaip 3 mėn. iki veterinarijos sertifikato išdavimo;
  • serologinis tyrimas atliktas patvirtintoje laboratorijoje;
  • tyrimo rezultatas parodė ne mažesnį kaip 0,5 TV/ml pasiutligės virusą neutralizuojančių antikūnų lygį.

Pastaba. 3 mėn. laikotarpio termino nereikia laikytis pakartotinai įvežamiems gyvūnams (augintiniams), kurių pase buvo nurodyta, kad tyrimas atliktas prieš juos išvežant iš ES valstybės.

4. Kai gyvūnas kilęs iš ES, valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos sertifikatą su savininko arba įgalioto asmens pasirašyta deklaracija (formos nustatytos Reglamento (ES) 577/2013 IV priede).

Daugiau informacijos: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetiniame puslapyje.

Pavojingų šunų įvežimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (B1-290 Dėl Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei ... (lrs.lt)).

Draudžiama įvežti

Lietuvos Respublikoje draudžiami koviniai šunys, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai.

Kovinių ir pavojingų šunų sąrašas: B1-5 Dėl Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo (e-tar.lt)


Rekomendacijos augintinių vežimui:  Rekomendacijos gyvūnų augintinių vežimui | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (vmvt.lt)


Augintinių registracija Lietuvoje

Jei gyvūnų augintinių savininkai persikelia su savo augintiniais gyventi Lietuvoje, vadovaujantis Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-959 „Dėl Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ IV skyriaus nuostatomis, perkelti ar įvežti į Lietuvos Respubliką katės, šunys ir šeškai turi būti įregistruoti Gyvūnų augintinių registre per 20 darbo dienų nuo atvežimo. Savininkai dėl jų registravimo Gyvūnų augintinių registre kreipiasi į VMVT teritorinį padalinį pagal gyvūno augintinio laikymo vietą. VMVT teritorinių padalinių kontaktai.


Kontaktai: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, trumpasis tel. nr. 1879, skambinant iš užsienio +370 5 242 0108, el. p. el. p. klausimai@vmvt.lt


Šaltinis: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba