*alt_site_homepage_image*

Lietuvos diasporos organizacijos užsienyje

Siekdami išlaikyti savo tautinę tapatybę ir ieškodami bendraminčių, užsienyje gyvenantys mūsų tautiečiai buriasi į įvairias organizacijas ar kuria bendravimo tinklus pagal gyvenamą vietą, pomėgius ir interesus. Pasaulyje veikia įvairios Lietuvos diasporos organizacijos ir įstaigos, įvairiapuse veikla telkiančios mūsų tautiečius į kraštų lietuvių bendruomenes, lituanistinio švietimo mokyklas, jaunimo sąjungas ar studentų draugijas, meno kolektyvus, profesionalų klubus ar sporto organizacijas.

Lietuvos diasporos organizacijos užsienyje

Lituanistinis švietimas

Lituanistinių mokyklų užsienyje tikslas – puoselėti ir saugoti lietuvių kalbą, išsaugoti tautinę tapatybę, supažindinti su Lietuvos valstybės istorija, kultūra, paveldu ir sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba. Šiuo metu pasaulyje veikia daugiau kaip 240 lituanistinio švietimo mokyklų, kuriose mokosi apie 11 000 vaikų. 

Daugiau informacijos

Informacija diasporos organizacijoms
Informacija diasporos organizacijoms

Parama Lietuvos diasporos organizacijų veiklai, remiant Lietuvos diasporos organizacijų projektus, yra viena iš Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo priemonių. Sukurtas diasporos organizacijų projektinių veiklų konkursus organizuojančių valstybės institucijų tinklas, siekiant užtikrinti kuo veiksmingesnį ir koordinuotą lėšų skirstymą.

Pažink Lietuvą

Atrask Lietuvą keliaudamas ir pažink modernią mūsų valstybę.