*alt_site_homepage_image*

Tremtiniams ir politiniams kaliniams

Grįžti iš buvusios SSRS teritorijos į Lietuvos Respubliką nuolat gyventi pageidaujantys politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai gali pasinaudoti Lietuvos valstybės teikiama parama persikėlimui ir socialinei integracijai Lietuvoje.

Valstybės parama persikėlimui ir socialinei integracijai teikiama taikant šias priemones:

 • kompensuojamos persikėlimo išlaidos;
 • teikiamos vienkartinės įsikūrimo pašalpos (2 028 EUR suaugusiam asmeniui; 1 440 EUR vaikui iki 18 metų);
 • suteikiama galimybė pasinaudoti įdarbinimo Lietuvoje programa;
 • organizuojami lietuvių kalbos kursai ir taikomos kitos integracijos priemonės;
 • grįžtančių tremtinių vaikams skiriamas išlaikymas vasaros stovyklose ir parama besimokantiems Vilniaus lietuvių namuose.

Kur kreiptis?

Išsamią informaciją apie valstybės paramą į Lietuvą nuolat gyventi grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimos nariams teikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (el. p. sppd@sppd.lt), administruojantis socialinės integracijos priemonių į Lietuvą nuolat gyventi grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams teikimą.

Visą susijusią informaciją galima rasti https://sppd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/parama-politiniu-kaliniu-ir-tremtiniu-bei-ju-seimu-nariu-socialinei-integracijai-lietuvos-respublikoje/.  

Tiesioginės konsultacijos ir informacija:

Milda Venclovienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė (el. p. milda.vencloviene@sppd.lt, tel. + 370 658 82117). Konsultuoja šiais klausimais:

 • persikėlimo išlaidos ir įsikūrimo pašalpos;
 • lietuvių kalbos kursai ir adaptacijos priemonės;
 • įdarbinimo programos – darbo vietos išlaikymas, parama persikvalifikavimui, kvalifikacijos kėlimui.

Ana Praprovienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė (el. p. ana.praproviene@sppd.lt, tel. + 370 658 82371). Konsultuoja šiais klausimais:

 • grįžtančių tremtinių vaikų išlaikymas vasaros stovyklose ir parama besimokantiems Vilniaus lietuvių namuose;
 • informacija, sklaida, viešieji ryšiai ir lietuvių bendruomenių, konferencijų ir suvažiavimų (projektų) tremtinių grįžimo klausimais rėmimas.

Karolina Jankeliūnienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų administravimo skyriaus patarėja (el. p. karolina.jankeliuniene@sppd.lt, tel. + 370 658 82101). Konsultuoja šiais klausimais:

 • dėl butų įgijimo ir jų skyrimo nuomai grįžtantiems asmenims, kurie prašymą ir visus reikiamus dokumentus pasirinktai savivaldybei pateikė iki 2009 m. gruodžio 31 d., pagal aprūpinimo butais sąrašus savivaldybėse.

ŠaltinisSocialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos