*alt_site_homepage_image*

Leidimai gyventi Lietuvoje

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi arba LLG) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Kokiais pagrindais išduodamas leidimas laikinai gyventi?

Kuriam laikui išduodamas leidimas laikinai gyventi?

Leidimas laikinai gyventi paprastai išduodamas vieneriems, dvejiems ar trejiems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams.


Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi arba LNG) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą.

Kokiais pagrindais išduodamas leidimas nuolat gyventi?

  • kartu su Lietuvos piliečiu persikeliantiems į Lietuvą gyventi šeimos nariams;
  • Lietuvos pilietybės netekusiems asmenims, tačiau gyvenantiems Lietuvoje;
  • užsieniečiams, turintiems  teisę atkurti Lietuvos pilietybę arba lietuvių kilmės asmenims;
  • nepilnamečiams užsieniečiams, jeigu vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis arba turi leidimą nuolat gyventi;
  • užsieniečiams, Lietuvoje nepertraukiamai pragyvenusiems pastaruosius 5 metus su leidimu gyventi ar nacionaline viza;
  • kitais atvejais.

Kuriam laikui išduodamas leidimas nuolat gyventi?

LNG įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas.


Kontaktai: tel. 8 707 67000, skambinant iš užsienio tel. +370 5 2717112, el. p. info@migracija.gov.lt 

ŠaltinisMigracijos departamentas