*alt_site_homepage_image*

Viešinimo priemonės

Lietuvos diasporos organizacijos, kurių projektams finansavimą skiria užsienio reikalų ministerija, privalo skelbti informaciją apie vykdomą projektą savo interneto svetainėje (jeigu tokią turi), taip pat (esant galimybei) viešinti kitose visuomenės informavimo priemonėse ir kitais būdais užtikrinti Projekto matomumą. Viešinant Projektą reklaminėje ir informacinėje medžiagoje naudoti Ministerijos ir „Globali Lietuva“ logotipus ir nurodyti: „Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšomis“.

Užsienio reikalų ministerijos logotipas      Globali Lietuva logotipas      Grįžtu.LT logotipas