*alt_site_homepage_image*

Būtinoji pagalba ir planinės medicinos paslaugos

Būtinoji pagalba

Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambulatorines ir/ar stacionarines paslaugas) teikiama skubi medicinos pagalba.

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugas nemokamai garantuojamos:

  • asmenims, apdraustiems PSD Lietuvoje, nepriklausomai nuo jų pilietybės (į šią kategoriją taip pat patenka Lietuvos Respublikoje laikinai gyvenantys ir dirbantys užsieniečiai);
  • nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir neatsižvelgiant į tai, ar jie yra apdrausti PSD;
  • Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijos Konfederacijoje apdraustiems asmenims, turintiems dokumentą (Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba ją atstojantį sertifikatą), kuris patvirtina jų teisę gauti išmokas natūra kompetentingos šalies įstaigos sąskaita.

Planinės medicinos paslaugos

Pagal ES teisės aktų nuostatas, bet kurios ES šalies apdraustasis, dėl tam tikrų aplinkybių (atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir ligos eigą) negalintis laiku gauti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų toje šalyje, kurioje jis yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, gavęs kompetentingos įstaigos leidimą (dokumentą S2 arba E112 formos pažymą), gali gauti atitinkamas paslaugas kitoje ES šalyje (taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje).

Svarbu žinoti, kad dokumentą S2 (E112 formos pažymą) turintys asmenys gali gauti PSDF biudžeto lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas gydymo įstaigose, sudariusiose sutartį su teritorine ligonių kasa. Ši teisė neapima valstybinei sveikatos sistemai nepriskiriamų gydymo įstaigų paslaugų, už kurias reikia mokėti patiems, taip pat paciento priemokų (mokesčių) ir transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl ligos asmeniui tektų vykti į šalį, kurioje jis yra apdraustas.

Dėl planinių sveikatos priežiūros paslaugų reikėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir registratūroje arba ligoninės priimamajame pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei dokumentą S2 (E112 formos pažymą). Pateikusiems šiuos dokumentus asmenims suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmokės teritorinė ligonių kasa PSDF biudžeto lėšomis.


Kontaktai: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, el. p. info@vlk.lt,  tel. + 370 5 232 2222


ŠaltinisValstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos