*alt_site_homepage_image*

Jungtinės Amerikos Valstijos

Bendruomenės

JAV lietuvių bendruomenė

Adresas

2711 W 71st St, Chicago, IL 60629

Telefono numeris

(402) 203-1119

E. pašto adresas

informacija@javlb.org  

Interneto svetainė

http://lithuanian-american.org/lt/


JAV lietuvių bendruomenės apygardos ir apylinkės

Interneto svetainė

http://lithuanian-american.org/lt/apylinkiu-kontaktai/  

Lietuviškų vietų JAV žemėlapis

http://map.truelithuania.com/

 

Kolektyvai, draugijos, asociacijos, centrai

 

Lietuvių fondas

Adresas

14911 127th St., Lemont, IL 60439

Telefono/fakso numeris

(+1 630) 257-1616, (+1 630) 257-1647

E. pašto adresas

admin@lithfund.org

Interneto svetainė

http://www.lithuanianfoundation.org


Tautos fondas

Adresas

307 West 30th Street, New York, NY 10001-2703, USA

Telefono/fakso numeris

(+1 212) 868-5860, (+1 212) 868-5815

Skype

TautosFondasNYC

Interneto svetainė

www.tautosfondas.org


Lietuvių geneologų draugija

E. pašto adresas

fjorge@ucu.edu.uy

Interneto svetainė

www.lithuaniangenealogy.org


Lituanistikos tyrimų ir studijų centras

Adresas

5600 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636-1039, USA

Telefono/fakso numeris

+1-773-434-4545, +1-773-434-9363

E. pašto adresas

info@lithuanianresearch.org

Interneto svetainė

http://www.lithuanianresearch.org


Balzeko lietuvių kultūros muziejus

Adresas

6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

Telefono numeris

(+1 773) 582-6500

E. pašto adresas

info@balzekasmuseum.org

Interneto svetainė

http://www.balzekasmuseum.org


Lietuvos vyčiai

Interneto svetainė

www.knightsoflithuania.com


Amerikos lietuvių teisininkų asociacija

Adresas

221 North Main Street, Suite 300, Ann Arbor, Michigan 48104

Telefono/fakso numeris

734.222.0088, 734.769.2196

E. pašto adresas

pas@patstreeter.com

Interneto svetainė

www.javadvokatai.org


Šiaurės Amerikos ateitininkų federacija

Adresas

12690 Archer Ave., Lemont, IL 60439

Telefono numeris

(+1 630) 257-9769, (+1 781) 383-6081

Interneto svetainė

http://www.ateitis.org


Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga

Adresas

Balzekas Museum of Lithuanian Culture, 6500 S. Pulaski, Chicago, IL

E. pašto adresas

info@lsana.org


Amerikos lietuvių kultūros archyvas

Adresas

37 Mary Crest Dr., Putnam, CT 06260

Telefono numeris

(+ 1 860) 928-5197


Pasaulio lietuvių centras

Adresas

14911 127th St., Lemont, IL 60439

Telefono numeris

(+ 1 630) 257-8787

E. pašto adresas

lwcplc@sbcglobal.net

Interneto svetainė

www.lithuanianworldcenter.org


Jaunimo centras

Adresas

5600 South Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Telefono numeris

(+1 773) 778-7501


Filadelfijos lietuvių namai

Adresas

2715 East Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134

Interneto svetainė

www.phillylac.org


Lietuvių tautiniai namai

Adresas

3352 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039

Telefono numeriai

(+1 323) 661-7605; (+ 1 323) 667-3080


Lietuvių klubas

Adresas

4880 46th Ave North, St. Petersburg, FL 33714

Telefono numeris

(+1 727) 525-2924


Lietuvių švietimo ir kultūros centras

Telefono numeris

(+1 561) 207-0433

E. pašto adresas

lithuaniancentre@gmail.com


Lietuvių klubas

Adresas

877 East 185 St., Cleveland, Ohio 44119


Amerikos lietuvių klubas

Adresas

Talisman Hall, 10433 Talisman Rd., Sun City, AZ

Telefono numeris

(+1 602) 584-9728


Lietuvių namai

Adresas

851-853 Hollins St., Baltimore, MD 21201

Telefono numeris

(+1 410) 685-5787


Los Andželo lietuvių liaudies šokių ansamblis „Spindulys“

E. pašto adresas

spindulys@aol.com

Interneto svetainė

www.spindulys.com


Los Andželo pramoginių šokių ansamblis „Retro“

E. pašto adresas

sigabar@sbcglobal.net


Los Andželo Dramos sambūris

Telefono numeris

(+1 310)-452-0027


Čikagos lietuvių liaudies šokių grupė „Grandis“

Telefono numeris

(+1 1708) 422-3556


Lemonto lietuvių liaudies šokių grupė „Spindulys“

E. pašto adresas

spindulys@yahoo.com

Interneto svetainė

www.spindulyslemont.org


Lietuvių liaudies šokių grupė „Suktinis“

E. pašto adresas

gruodž[email protected]


Lietuvių liaudies šokių grupė  „Žaibas“

Telefono numeris

(+1 608) 221-0316


Gedimino lietuvių lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupė

Adresas

2833 W. Grove Ave., Waukegan, IL   60085

Telefono numeris

(+1 847) 244 4943

E. pašto adresas

aviv2008@att.net


Lietuvių liaudies šokių grupė „Klumpė“

E. pašto adresas

klumpe@lycos.com


Lietuvių liaudies šokių grupė „Lietutis“

E. pašto adresas

kantrybe@hotmail.com


Lietuvių liaudies šokių grupė „Sambūris“

Telefono numeris

(+1 508) 359-7891


Lietuvių liaudies šokių grupė „Aušrinė“

E. pašto adresas

Saulius@gmail.com


Lietuvių liaudies šokių grupė „Malūnas“

Interneto svetainė

www.malunas.com


Scottsdale lietuvių liaudies šokių grupė „Saulė“

Telefono numeris

(+1 602) 493-8473


San Diego lietuvių liaudies šokių grupė „Jūra“

E. pašto adresas

info@SanDiegoJura.org


Kansas Sičio lietuvių liaudies šokių grupė „Aidas“

Telefono numeris

(+1 913) 299-1453

E. pašto adresas

astrumillo@yahoo.com


Denverio lietuvių liaudies šokių grupė „Rūta“

Telefono numeris

(+1 303) 770-6687

E. pašto adresas

sbulota@earthlink.net


Hartfordo lietuvių liaudies šokių grupė „Berželis“

Telefono numeris

(+1 860) 521-6028


West Haveno lietuvių liaudies šokių grupė „Vėtra“

E. pašto adresas

vetradancer@juno.com


Bostono vyrų sekstetas

Telefono numeris

(508) 998-9351

E. pašto adresas

donavickas95@hotmail.com


Klyvlendo Dievo Motinos parapijos choras „Exultate“

Adresas

24985 Pleasant Trail, Richmond Heights, OH 44143


Lietuviškų šokių grupė „Švyturys“

Adresas

5830 Marine Pkwy, Mentor on the Lake, OH 44060


Klyvlendo jaunimo choras

Adresas

24985 Pleasant Trail, Richmond Heights, OH 44143


Choras „Daina“

Telefono numeris

(+1 561) 865-7158


Filadelfijos lietuvių choras „Laisvė“

E. pašto adresas

gmironas@hotmail.com


Šv. Andriejaus bažnyčios choras „Laisvė”

Telefono numeris

(+1-609) 671-1833

E. pašto adresas

yqn_hades@hotmail.com


Vyčių choras

Adresas

2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629

Telefono numeris

(708)-945-4910

E. pašto adresas

vyciuchoras@yahoo.com


Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos jaunimo choras

E. pašto adresas

webdes@nymaironiomokykla.org


Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos choras

Adresas

14911 W. 127th Street, Lemont, IL 60439

Telefono numeris

(630) 257-5613

Interneto svetainė

www.matulaitismission.com


Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos vaikų choras „Vyturys“

Adresas

14911 W. 127th Street, Lemont, IL 60439

Telefono numeris

(630) 257-5613

Interneto svetainė

www.matulaitismission.com


Saulės lituanistinės mokyklos choras

E. pašto adresas

saules_mokykla@yahoo.com

Interneto svetainė

www.saulesmokykla.org


Šv. Andriejaus parapijos choras

Adresas

1913 Wallace St. /19th St., Philadelphia, PA 19130

Telefono numeris

(+1-215) 765-2322


Vaikų choras „Varpelis“

Telefono numeris

(+1 908) 918-0441


Lietuvių liaudies šokių grupė

Telefono numeris

(+1 908) 892-5045


„Žiburio“ mokyklos choras

Adresas

Detroit, MI, 25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48034

Telefono numeris

(+1 734) 367-9979


Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga (ŠALFASS)

Telefono numeris

+1-732-317-9195

E. pašto adresas

rytupakrante@yahoo.com

Interneto svetainė

www.salfass.org


Čikagos lietuvių krepšinio lyga

E. pašto adresas

info@clkl.net

Interneto svetainė

www.clkl.net


Floridos lietuvių krepšinio lyga

Telefono numeris

+1 561 574 0072

E. pašto adresas

floridoslkl@gmail.com


Atlantos lietuvių sporto klubas

Adresas

2215 Krystle Way, Cumming, GA, 30041 USA

Telefono numeris

+1770-633-6356

E. pašto adresas

jurasjuras@hotmail.com


Baltimorės lietuvių atletų klubas „Vilkas“

Adresas

2603 Myrtle Avenue, Baltimore, MD, 21227-2923 USA

Telefono numeris

+1 410-247-0309

E. pašto adresas

vyt_s@yahoo.com


Baltimorės lietuvių atletų klubas „Vilkas“

Adresas

1501 Frederick Avenue, Cattonsville, MD, 21228 USA

Telefono numeris

+1 410-455-9737


Baltimorės lietuvių atletų klubas „Vilkas“

Adresas

14318 Dairydale Court, Baldwin, MD, 21013 USA

Telefono numeris

+1 410-592-5251

E. pašto adresas

kloskarnaite@hotmail.com


Bostono lietuvių sporto klubas „Grandis“ (tinklinis)

Adresas

126 Blueberry Lane, Westwood, MA, 02090 USA

Telefono numeris

+1 781-769-0120

E. pašto adresas

austras@comcast.net


Bostono lietuvių sporto klubas „Grandis“ (krepšinis)

Adresas

30 Otis Street, Apt. 1, Somerville, MA, 2145 USA

Telefono numeris

+1 617-888-0347

E. pašto adresas

coachz2004@yahoo.com


Čikagos atletų sporto klubas „Lituanica“

Adresas

14911 127th Street, Lemont, IL 60439 USA

Telefono numeris

+1 630 257-8787

Interneto svetainė

www.lituanica.org


Čikagos lietuvių sporto klubas „Neris“ (krepšinis)

Adresas

21W411 Acorn Avenue, Glen Ellyn, IL, 60137 USA

Telefono numeris

+1 630-469-1597, +1 773-255-9387

E. pašto adresas

smulkstys@yahoo.com


Čikagos lietuvių sporto klubas „Neris“ (tinklinis)

Adresas

14770 Ashford Drive, Lemont, IL, 60439 USA

Telefono numeriai

+1 630-243-9084; +1 630-241-7852

E. pašto adresas

brakauskas@comcast.net


Čikagos lietuvių sporto klubas „Žalgiris“

Adresas

14442 South Pheasant Lane, Homer Glen, IL, 60441-9288, USA

Telefono numeris

+1 708-243-7547

E. pašto adresas

zalgiris01@yahoo.com


Čikagos Čikagos LSSK „Ąžuolas“

Telefono numeris

+1 773-581-7374


Čikagos lietuvių sporto klubas „Radviliškis“

Adresas

7979 Williams Drive, Willowbrook, IL, 60527 USA

Telefono numeris

+1 312-388-0006


Čikagos lietuvių sporto klubas „Rambynas“

Adresas

Naperville 119 Olsen Drive Apt.2K, IL, 60540 USA

Telefono numeris

+1 630-885-0102

E. pašto adresas

edmaalek@yahoo.com


Čikagos lietuvių teniso klubas

Adresas

128 S. Stone, LaGrange, IL, 60525 USA

Telefono numeris

+1 708-288-4531

E. pašto adresas

vytas404@yahoo.com


Čikagos lietuvių futbolo klubas „Lituanica“

Adresas

1277 Janas Lane, Lemont, IL, 60439 USA

Telefono numeris

+1 773-616-9701

E. pašto adresas

magnatas1@gmail.com


Čikagos lietuvių golfo klubas

Adresas

13857 Steepleview Lane, Lemont, IL, 60439 USA

Telefono numeris

+1 630-243-8763

E. pašto adresas

t.vaitkus@comcast.net


Čikagos lietuvių golfo klubas

Adresas

1236 Camelot Lane, Lemont, IL, 60439 USA

Telefono numeris

+1 630-243-1432

E. pašto adresas

valaitisji@comcast.net


Čikagos lietuvių stalo teniso klubas

Adresas

905 Warner Avenue, Lemont, IL, 60439 USA

Telefono numeris

+1 630-257-3182

E. pašto adresas

algirdasv2005@comcast.com


Čikagos lietuvių sporto klubas „Kretinga“

Adresas

13815 W.Shady Lane, Homer Glen, IL, 60491-9364 USA

Telefono numeriai

+1 630-917-2165, +1 708-724-7205

E. pašto adresas

ragas666@yahoo.com


Čikagos lietuvių sporto klubas „Vytis“

Adresas

603 67-th Place, Willowbrook, IL, 60527 USA

Telefono numeris

+1 630-915-2769

E. pašto adresas

a_l_t_l@yahoo.com


Čikagos lietuvių sporto klubas „Atlantas“

Adresas

2947 Stockton Court, Naperville, IL, 60564 USA

Telefono numeris

+1 630-788-4968

E. pašto adresas

aitvaras@comcast.net


Čikagos lietuvių sporto klubas „Kaunas“

Adresas

333 N.Warwick Avenue, Westmont, IL, 60559 USA

Telefono numeris

+1 708-692-7956

E. pašto adresas

augys777@yahoo.com


Čikagos lietuvių sporto klubas „Stumbras“

Adresas

11212 S.Cottonwood Drive, Unit D, Palos Hills, IL, 60465 USA

Telefono numeris

+1 708-351-3303

E. pašto adresas

arnoldas13@hotmail.com


Čikagos lietuvių sporto klubas „Stumbras“

Adresas

25W460 Surrey Avenue, Naperville, IL, 60565 USA

Telefono numeris

+1 847-293-4085

E. pašto adresas

tomka08@yahoo.com


Klyvlendo lietuvių sporto klubas „Žaibas“

Adresas

8697 Harvest Home Drive, Mentor, OH, 44060- 1967 USA

Telefono numeris

+1 440-209-0440

E. pašto adresas

tatarunas@oh.rr.com

Interneto svetainė

www.zaibas.org


Klyvlendo lietuvių golfo klubas

Adresas

Medina, OH, 44256, USA

Telefono numeris

+1 330-721-2424

E. pašto adresas

stonemed5@hotmail.com


Klyvlendo lietuvių sporto klubas „Žaibas“

Adresas

34251 Ridge Road, Apt. 408, Willoughby, OH, 44094-2969 USA

Telefono numeris

+1 440-833-0545

E. pašto adresas

Vyts@VPAcct.com


Konektikuto lietuvių sporto klubas

Adresas

103 Shagbark Drive, Derby, CT, 06418 USA

Telefono numeris

+1 203-278-0385

E. pašto adresas

mjanusaitis@hotmail.com


Detroito lietuvių sporto klubas „Kovas“

Adresas

15876 Marsha Street, Livonia, MI, 48154 USA

Telefono numeris

+1 248-576-1298

E. pašto adresas

pab21@dcx.com


Detroito lietuvių sporto klubas „Kovas“

Adresas

P.O. Box 250309, Franklin, MI, 48025-0309 USA

Telefono numeris

+1 248-865-0243

E. pašto adresas

mabarius@pagac.com


Detroito lietuvių sporto klubas „Kaunas“

Adresas

2696 Warrior Drive, Wixom, MI, 48393 USA

Telefono numeris

+1 248-703-0243

E. pašto adresas

misiukevicius@yahoo.com


Floridos lietuvių sporto klubas „Perkūnas“

Adresas

6625 12-th Avenue North, St. Petersburg, FL, 33710 USA


Los Andželo lietuvių sporto klubas „Žara-Sukūrys“ (Los Andželo lietuvių sporto klubo „Banga“ padalinys)

Adresas

14020 Roblar Road, Sherman Oaks, CA, 91423 USA

Telefono numeris

+1 818-728-1371

E. pašto adresas

mspuodziunas@speakeasy.net


Los Andželo lietuvių sporto klubas „Banga“

Adresas

42811 Yosemite Springs Drive, Coarsgold, CA, 93614 USA

Telefono numeris

559-642-6756

E. pašto adresas

Isekas@octa.net


Los Andželo lietuvių sporto klubas "Banga"

Adresas

3562 Eastham Drive, Culver City, CA, 90232 USA

Telefono numeris

+1 310-908-8630

E. pašto adresas

vilius@bidz.com

Interneto svetainė

www.LALithuanians.com


Los Andželo lietuvių sporto klubas „Banga“

Adresas

323 N.Kings Road, Los Angeles, CA, 90048 USA

Telefono numeris

+1 310-701-8472 

E. pašto adresas

auris@earthlink.net


Minesotos lietuvių sporto klubas „Uodai“

Adresas

2400 East 125-th Street, Burnsville, MN, 55337-3138 USA

Telefono numeris

+1 612-290-1732

E. pašto adresas

kavarskietis@yahoo.com


Nantuketo lietuvių sporto klubas „Olimpas“

Adresas

33 Surfside Road, Nantucket, MA, 2554 USA

Telefono numeris

+1 774-229-6163

E. pašto adresas

j_andrius@hotmail.com


Naujojo Džersio lietuvių sporto klubas „Liepsna“

Adresas

510 Avenel Street Apt.10, Avenel, NJ, 07001 USA

Telefono numeris

+1 732-713-5108

E. pašto adresas

zilvis_bublis@yahoo.com


Naujojo Džersio sporto klubas „Statyba“

Adresas

1212 Pinetree Way, Belmar, NJ, 07719 USA

Telefono numeris

+1 732-300-3259

E. pašto adresas

extrazmas@yahoo.com


Niujorko lietuvių atletų klubas

Adresas

21 Edgewood Road, Darien, CT, 06820 USA

Telefono numeris

+1 203-918-7031

E. pašto adresas

cjmilukas@hotmail.com

Interneto svetainė

www.nylak.com


Niujorko lietuvių atletų klubas

Adresas

521 Greeley Avenue, Staten Island, NY, 10306-5449 USA

Telefono numeris

+1 718-987-9703

E. pašto adresas

augylius@aol.com


Niujorko lietuvių atletų klubas

Adresas

16 East 9-th Rd., Broad Channel, NY, 11693 USA

Telefono numeris

+1 718-945-2735

E. pašto adresas

herbysta@yahoo.com


Niujorko lietuvių sporto klubas „Artojas“

Adresas

430 Ocean Parkway, Apt. 40, Brooklyn, NY, 11218 USA

Telefono numeris

+1 646-281-4928

E. pašto adresas

Vytas77@hotmail.com


Niujorko lietuvių sporto klubas „Perkūnas“

Adresas

8 Towne Lane, Centereach, NY, 11720 USA

Telefono numeris

+1 631-846-6920

E. pašto adresas

perkunas@optonline.net


Filadelfijos lietuvių sporto klubas „Aras“

Adresas

382 Holly Drive, South Hamton, PA, 18966 USA

Telefono numeris

+1 267-934-4725

E. pašto adresas

modelis50@hotmail.com


Filadelfijos lietuvių sporto klubas „Aras“

Adresas

78 Mark Twain Drive, Hamilton Square, NJ, 08690 USA

Telefono numeris

+1 609-586-2968

E. pašto adresas

gedeikar@aol.com


San Diego lietuvių teniso klubas „Aras“

Adresas

3522 Tierra Linda Lane, Fallbrook, CA, 92028  USA

Telefono numeris

+1 760-723-4377

E. pašto adresas

abacanskas@aol.com


Vašingtono lietuvių sporto klubas „Vėjas“

Adresas

5604 Eastburn Drive, Springfield, VA, 22151 USA

Telefono numeris

+1 703-425-5540

E. pašto adresas

kondratas@verizon.net

 

Žiniasklaida

 

Draugas

Adresas

4545 W. 63rd. Str. Chicago, Illinois 60629

Telefono numeris

+1 773-585-9500

E. pašto adresas

redakcija@draugas.org

Interneto svetainė

www.draugas.org


„Amerikos lietuvis“

Adresas

7950 W. 99th. ST., Hickory Hills, IL 60457

Telefono/fakso numeris

(+1 708) 546 3156/(+1866) 340 7495

E. pašto adresas

amerikoslietuvis@comcast.net

Interneto svetainė

www.alietuvis.com


„Čikagos aidas“

Adresas

615 Academy Drive, Northbrook, IL 60062

Telefono/fakso numeris

847-272-9222/847-272-7755

E. pašto adresas

aidas@aidas.us

Interneto svetainė

www.aidas.us


„Bičiulystė“

Adresas

P.O.BOX 6247, Villa Park, IL 60148

Telefono numeris

+1-630-290-0191

E. pašto adresai

redakcija@biciulyste.com, biciulyste@gmail.com

Interneto svetainė

www.biciulyste.com


Bridges

Adresas

2715 E. Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134

Telefono numeris

(+1 800)- 625 -1170

E. pašto adresas

LithuanianUSA@yahoo.com


Lithuanian Heritage

Adresas

P. O. Box 225, Lemont, IL 60439-0225, USA

E. pašto adresas

Editor@LithuanianHeritage.com

Interneto svetainė

www.LithuanianHeritage.com


„Eglutė”

Interneto svetainė

www.eglute.org


Lituanus

Adresas

47 W. Polk St. Suite 100-300, Chicago, IL 60605

E. pašto adresas

editor@lituanus.org

Interneto svetainė

www.lituanus.org


„Pensininkas“

Adresas

2711 West 71 street, Chicago, Illinois 60629

Telefono numeris

(+1 773)-476 2655


Amerikos lietuvių televizija

Adresas

14911 127th St., Lemont, IL 60439, JAV

Telefono numeris

+1-708-839-9022


Lietuvių radijo klubas

Adresas

127 Clark Drive, Los Angeles, CA  90048

Telefono numeris

+1 310 275-2690


Los Andželo lietuvių radijas

Adresas

847 19th Street, Santa Monica,CA

Telefono numeris

+1 310 453-1504


„Tėvynės garsai“

Vadovas

Alfonsas Dzikas

Adresas

43 Mildred Road, W. Hartford, CT  06107

Telefono numeris

+1 860 521-6028

E. pašto adresas

wwuh@hartford.edu


Lithuanian radio

Adresas

4459 S. Francisco Ave, Chicago, IL  60632

Telefono numeris

+1 773 847-4903


Margutis II

Adresas

Chicago, IL 2711 W. 71st St.  60629

Telefono numeris

+1 773 476-2242


Studija "R"

Adresas

P.O. Box 1161, Oak Park, IL 60304

Telefono numeris

+1 708 386-0556

E. pašto adresas

studijar@msn.com

Interneto svetainė

www.laikas.com


Radijo valandėlė lietuviams

Adresas

719 S.Curley St., Baltimore, MD 21224

Telefono numeris

+1 410-276-4598

E. pašto adresas

gintaras1@verizon.net


Amerikos lietuvių balso radijo klubas

Adresas

13436 Garfield, Redford, MI 48239

Telefono numeris

+1 248-767-6136

Interneto svetainė

www.wnzk.com


Lietuviškų melodijų radijo valandėlė

Adresas

7405 Rockdale Ct., W. Bloomfield MI 48322

Telefono numeriai

+1 248-669-2028, +1 248-553-0540

Interneto svetainė

www.wpon.com


Lietuvių radijo zona

Adresas

P.O. Box 504, Union Pier, Michigan 49129

Interneto svetainė

www.radioharborcountry.org


Dainos aidas

Adresas

229 Nester St, Rochester, NY  14621


Niujorko lietuvių radijas

Adresas

82-32 Bell Boulevard, Hollis Hills, NY 11427

Telefono numeris

+1 718 776-1687

E. pašto adresas

amberwings@mac.com

Interneto svetainė

www.LietuviuRadijasNY.org


Tėviškės aidai

Adresas

3144 Chadbourne Road, Shaker Heights, Ohio 44120

Telefono numeris

+1 216 283-8853

E. pašto adresas

kmkd61@earthlink.net


Tėvynės garsai

Adresas

4249 Lambert Rd, South Euclid, OH  44121

Telefono numeris

+1 216 382-9268

E. pašto adresas

tevgarsai@aol.com


Echoes of Lithuania

Adresas

321 Conniston Ave, Pittsburgh, PA  15210

Telefono numeris

+1 412 381-8669

E. pašto adresas

echoes98@hotmail.com

 

Informacija internete

www.litua.com

www.lithchat.com