*alt_site_homepage_image*

Kanada

Bendruomenė

Kanados lietuvių bendruomenė

Interneto svetainė

http://www.klb.org

 

Kolektyvai, draugijos, asociacijos, centrai

 

Lietuvių kredito kooperatyvas ,,Parama”

Interneto svetainė

https://parama.ca/m%C5%ABs%C5%B3-istorija


Monrealio lietuvių kredito unija ,,Litas”

Interneto svetainė

http://www.montrealiolietuviai.org


Prisikėlimo kredito kooperatyvas

Interneto svetainė

http://www.rpcul.com


Lietuvių kredito kooperatyvas ,,Talka”

Interneto svetainė

http://www.talka.ca


Lietuvių slaugos namai ,,Labdara“

Interneto svetainė

http://www.labdara.ca


Kanados lietuvių fondas

Socialiniai tinklai

Facebook grupė


Kanados lietuvių medikų draugija

Adresas

1 Aberfoyle Cres. Apt. 2001, Etobicoke, Ontario, M8X 2X8


Toronto lietuvių Namai

Interneto svetainė

https://www.lithuanianhouse.ca/

Socialiniai tinklai

Facebook puslapis


Pensionatas "Vilnius Manor"

Adresas

1700 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6P 1A8


Kanados lietuvių klubas Manitoboje

Adresas

251 Barker Blvd., Winnipeg, Manitoba, R3R 2H4


„Anapilio“ sodyba

Interneto svetainė

www.anapilis.ca


Toronto lietuvių jaunimo ansamblis „Gintaras“

Interneto svetainė

https://torontogintaras.com/author/ginta512/


Šokių grupė „Gyvataras“

Interneto svetainė

http://www.gyvataras.com/


Šokių grupė „Atžalynas“

Interneto svetainė

www.atzalynas.ca


Choras „Volungė“

Interneto svetainė

http://www.klb.org/kultura/


Folklorinis ansamblis „Klevelis“

E. pašto adresas

remrasa@telus.net


Hamiltono Aušros vartų choras

Interneto svetainė

http://www.klb.org/kultura/


,,Anapilio“ sodybos choras

Interneto svetainė

www.gintareliai.com


Monrealio vyrų choras

Interneto svetainė

www.montrealiolietuviai.org


Otavos vaikų choras

Interneto svetainė

www.lietuviaiotavoje.org


Monrealio lietuvių choras

Interneto svetainė

http://www.klb.org/kultura/


Krepšinio klubas „Anapilis“

Socialiniai tinklai

Facebook puslapis


Hamiltono lietuvių klubas ,,Kovas“

E. pašto adresas

sbaksys@cogeco.ca


Toronto sporto klubas ,,Ausra“

E. pašto adresas

info@ausra.net

Interneto svetainė

www.ausra.net

 

Žiniasklaida

 

„Tėviškės Žiburiai“

E. pašto adresas

tevzib@rogers.com

Interneto svetainė

www.tevzib.com


Hamiltono CFMU radijo lietuviška radijo programa

E. pašto adresas

bhandari@msu.mcmaster.ca