*alt_site_homepage_image*

Mokesčiai

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Nuolatinio Lietuvos gyventojo sąvoką atitinkančio gyventojo pajamų mokesčio objektas Lietuvoje yra tik tos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, o pajamos, kurių šaltinis yra ne Lietuvoje, Lietuvoje neapmokestinamos, jei tenkinamos šios sąlygos:

  1. gyventojas laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju tik dėl Lietuvoje išbūtų dienų skaičiaus, ir
  2. yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, ir
  3. tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu jis pajamų mokesčio arba jam analogiško mokesčio tikslais yra laikomas nuolatiniu gyventoju tos užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis bei apie šį faktą mokesčio administratorių informuoja tos kitos valstybės kompetentingas asmuo.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, užsienio valstybėje gavęs pajamų ir sumokėjęs nuo jų pajamų mokestį, gali naikinti jų dvigubą apmokestinimą Lietuvoje, vadovaujantis principais, pateiktais nuorodoje esančioje schemoje: Pajamos, gautos iš užsienio - VMI.

Informacija apie taikomus gyventojų pajamų mokesčio tarifus: Tarifai (6 str.) - VMI

Informacija apie lengvatas: Lengvatos (išlaidos kurias galima atimti iš pajamų) (21 str.) - VMI

Daugiau informacijosGyventojų pajamų mokestis - VMI


Pelno mokestis

Informacija apie mokesčių mokėtojus, mokesčių bazę, tarifus: Pelno mokestis - VMI


Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

PVM mokėtojas - Lietuvos bei užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Lietuvoje vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas. Tam tikrais atvejais mokėtoju gali būti ir asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos.

PVM objektas - PVM objektas yra apmokestinamojo asmens už atlygį vykdomas prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kuris pagal PVM įstatymo nuostatas laikomas įvykusiu Lietuvoje. PVM objektu taip pat gali būti prekių ir paslaugų įsigijimas Lietuvoje už atlygį iš kitos valstybės narės.

Standartinis PVM tarifas - 21 proc.

Daugiau informacijosPridėtinės vertės mokestis - VMI


Nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai yra visi fiziniai asmenys (nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai), kurie nekilnojamojo turto mokestį moka už visą jiems nuosavybės teise priklausantį arba jų įsigyjamą nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje, išskyrus juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį). 

Mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas: Fiziniams asmenims - VMI

Daugiau informacijosNekilnojamojo turto mokestis - VMI


Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Valstybinis socialinis draudimas sudaro didžiausią socialinės apsaugos sistemos dalį. Jis apima kone visus Lietuvos gyventojus, o didžioji dalis asmenų su negalia, vyresnio amžiaus žmonių bei mažuosius Lietuvos gyventojus auginančių asmenų gauna jo mokamas išmokas. Valstybinio socialinio draudimo sistemos pagrindinis tikslas yra garantuoti pajamas apdraustiesiems netekus dalyvumo dėl ligos, motinystės, senatvės, negalios (netekto darbingumo, invalidumo) ar kitais Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais atvejais.

Daugiau informacijos apie įmokasNoriu sumokėti įmokas | www.sodra.lt


Pajamų ir turto deklaravimas

Metines pajamų mokesčio deklaracijas mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė deklaruoti metines pajamas yra numatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnyje.

Informaciją apie pajamų deklaravimą, pajamų mokesčio sumokėjimą, pajamų deklaracijos užpildymą, gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymą, turto deklaravimą, paramos skyrimą, paaiškinimus apie 2022 metų pajamų ir turto deklaravimo tvarką, mokomuosius elektroninius įrašus, autentifikavimo paslaugą, telefonus konsultacijas rasite čia: Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu deklaravimu (Atnaujiname informaciją. Informaciją atnaujinsime iki 2024-01-31) - VMI


Pajamos, gautos užsienyje

Jei gavote pajamų užsienio valstybėje, prievolė mokėti pajamų mokestį ir deklaruoti pajamas Lietuvoje priklauso nuo šių aplinkybių:

  1. Jūsų rezidavimo statuso (esate nuolatinis Lietuvos gyventojas ar nenuolatinis);
  2. gautų pajamų rūšies (gavote darbo užmokesčio, turto nuomos ar pardavimo pajamų, dividendų, individualios veiklos ar kitos rūšies pajamų);
  3. valstybės, kurioje uždirbtos pajamos:

Jeigu esate nuolatinis Lietuvos gyventojas ir užsienio valstybėje nuo gautų pajamų sumokėjote pajamų mokestį, Lietuvoje gali būti naikinamas dvigubas tokių pajamų apmokestinimas (t. y. antrą kartą Lietuvoje mokesčio mokėti nereikia arba sumokėtas pajamų mokestis užsienyje užskaitomas ir Lietuvoje  sumokama trūkstama dalis).

Jeigu esate nenuolatinis Lietuvos gyventojas, nuo užsienio valstybėse gautų pajamų nereikia mokėti pajamų mokesčio Lietuvoje, nesvarbu kokioje valstybėje gavote pajamas ir kokios rūšies.

Daugiau informacijosGavau pajamų užsienyje - VMI


Konsultacijos mokesčių klausimais

Konsultacijas mokesčių klausimais teikia Mokesčių informacijos centro (MIC) specialistai telefonu + 370 5 260 5060 (tinka ir skambinant iš užsienio) arba 1882 (skambinant trumpuoju numeriu operatoriai gali taikyti padidintus tarifus).

Taip pat galima pateikti paklausimą raštu: Mano VMI – Paslaugos - Paklausimai

Visą parą mokesčių konsultacijas lietuvių ir anglų (pasirinkus interneto svetainės mašininį vertimą) kalbomis VMI interneto svetainės lange teikia ir VMI virtualusis asistentas SIMAS: https://www.vmi.lt/evmi/.


Šaltiniai: Valstybinė mokesčių inspekcijaSocialinės apsaugos ir darbo ministerijaSODRA