*alt_site_homepage_image*

Archyvas

Lietuvos valstybės archyvai yra pasirengę padėti įvairiais su archyvinių dokumentų paieška susijusiais klausimais.

Valstybės archyvai teikia toliau nurodytas dokumentų paieškos paslaugas:

Lietuvos valstybės istorijos archyvas:
 • gimimo faktą patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • santuokos (ar santuokos nutraukimo) faktą patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • mirties faktą patvirtinančio dokumento išdavimas.

Lietuvos valstybės istorijos archyvo prašymų formos

Lietuvos centrinis valstybės archyvas:
 • darbo stažą (iki 1940 m.) patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • gyvenimo Lietuvoje iki 1940 metų faktą ir šeimos sudėtį patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • išvežimo darbams į Vokietiją faktą patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 metų patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • šeimos perkėlimo 1941 m. iš Lenkijos Suvalkų apskrities į Lietuvos teritoriją faktą patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • turėtą iki 1940 metų nekilnojamąjį turtą patvirtinančio dokumento išdavimas.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo prašymų formos

Lietuvos ypatingasis archyvas:
 • išvežimo priverstiniams darbams ar filtracijos faktą patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • įtraukimo į numatytų ištremti asmenų sąrašus faktą patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • persekiojimo faktą patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • teistumo, kalinimo, suėmimo, tardymo faktą patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • tremties faktą patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • turėtą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • žūties Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais faktą patvirtinančio dokumento išdavimas;
 • išvykimo iš Lietuvos į užsienį nuolat gyventi faktą patvirtinančio dokumento išdavimas.

Lietuvos ypatingojo archyvo prašymų formos

Dėl kitų paslaugų suteikimo gali tekti kreiptis ir į kitus Lietuvos valstybės archyvus. Šie archyvai gali padėti ieškant dokumentų, susijusių su testamentu ar paveldėjimu, turėta nuosavybe, darbo stažu bei kitais klausimais. Po 1992 metų sudaryti notarų dokumentai saugomi Lietuvos notarų rūmuose, tad nenustebkite, jei archyvų darbuotojai jus nukreips į šią įstaigą.

Bet kuris asmuo gali savarankiškai ieškoti informacijos jam aktualiu klausimu šiose valstybės archyvų elektroninėse paieškos priemonėse:

 • Elektroninio archyvo informacinės sistemos Skaitmeninėje skaitykloje, kurioje Lietuvos valstybės archyvai viešina savo suskaitmenintą turinį. Viena svarbiausių dokumentų grupių, skelbiama Skaitmeninėje skaitykloje, yra Lietuvos valstybės istorijos archyvo saugomos bažnytinės metrikų knygas, prie kurių prieiga nėra ribojama. Bažnyčių metrikų knygose pateikiama informacija apie tai, kur ir kada asmuo yra gimęs, susituokęs ir miręs;
 • Lietuvos centrinio valstybės archyvo informacinėje sistemoje E-kinas, kurioje publikuojamas archyvo saugomas lietuviškas kino paveldas;
 • Valstybės archyvų virtualių parodų portale, kuriame valstybės archyvai publikuoja savo sukurtas temines virtualias parodas;
 • Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų vaizdų archyve;
 • Lietuvos ypatingojo archyvo E-Partizanų archyve, kuriame archyvas publikuoja dokumentus, susijusius su partizaniniu karu Lietuvoje 1944–1953 m.;
 • Lietuvos ypatingojo archyvo Elektroniniame pavardžių archyve. Naudojantis šia informacijos paieškos priemone galima atlikti Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų Lietuvos SSR NKGB, MGB ir KGB, Lietuvos SSR NKVD ir MVD, Lietuvos komunistų partijos ir kitų archyvinių fondų dokumentų, kuriuose yra paminėtos svetainėje skelbiamos pavardės, paiešką;
 • Kauno regioninio valstybės archyvo edukacinėje erdvėje „Slaptažodis – archyvas“.

Kontaktai:

 • įvairiais paieškos klausimais galima kreiptis į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vyr. specialistę Dainą Čenytę (tel. + 370 613 89 188, el. p. daina.cenyte@archyvai.lt).
 • jei norite daugiau sužinoti apie Lietuvoje ir užsienyje saugomus lietuvių diasporos dokumentus, galima kreiptis į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vyr. specialistą Darių Bujoką (tel. + 370 649 75 763, el. p. diaspora@archyvai.lt).

Jei svarstote kreiptis į valstybės archyvą dėl mokamų paslaugų, siūlome susipažinti su Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu „Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Šaltinis: Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba