*alt_site_homepage_image*

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD)

Kiekvienas grįžęs į Lietuvą pilietis nuo gyvenamosios vietos deklaravimo dienos tampa draudžiamuoju, o nuo PSD įmokos sumokėjimo dienos – apdraustuoju Lietuvoje, kuomet gali pradėti naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, apmokamomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Lietuvoje kiekvienas gyventojas draudžiamas PSD individualiai, todėl jei asmuo grįžo iš šalies, kurioje egzistuoja šeiminis draudimas, reikia žinoti, kad Lietuvoje kiekvienas šeimos narys privalo pasirūpinti PSD individualiai.

Kas draudžiamas valstybės lėšomis? Informaciją rasite Valstybinės ligonių kasos puslapyje:  https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams/apie-privalomaji-sveikatos-draudima/psd-dalyviai/valstybes-lesomis-draudziami-gyventojai/

PSD draudžiamus asmenis, šių draudžiamųjų asmenų teises ir pareigas vykdant PSD, nustato LR sveikatos draudimo įstatymas.

Pasitikrinti, ar esate apdraustas PSD, galima:

Jei grįžote į Lietuvą gyventitačiau toliau dirbate ir socialinio draudimo įmokas mokate kitoje ES ar EEE šalyje, kreipkitės į tos šalies, kurioje esate apdraustas socialiniu draudimu kompetentingą įstaigą dėl dokumento S1 išdavimo. Užregistravus dokumentą S1 teritorinėje ligonių kasoje, jums Lietuvoje nereikės mokėti Privalomojo sveikatos draudimo įmokų, tačiau galėsite gauti ligonių kasų apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus ta pačia tvarka, kaip kad visi Lietuvos Respublikos apdraustieji. Šių paslaugų išlaidas ligonių kasoms kompensuos valstybės, kurioje Jūs dirbate ir mokate socialinio draudimo įmokas, kompetentinga įstaiga. Svarbu žinoti, kad šalys taiko skirtingus tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo būdus,  kai kurios šalys taiko ir jų apdraustojo gautų tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo ribojimus – prieš gydantis (atliekant tyrimus) Lietuvoje gali reikėti gauti draudžiančiosios šalies kompetentingos įstaigos išankstinį leidimą. Tokią informaciją asmeniui suteiks šalies, kurioje jis yra apdraustas socialiniu (ir sveikatos) draudimu, Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras. Jame asmuo gali sužinoti savo teises, susijusias su tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugomis, informaciją apie pretenzijų teikimo tvarką ir pacientų teisių gynimo galimybes.

Tam, kad valstybės laiduojamos medicinos paslaugos prireikus būtų sklandžiai suteiktos, svarbu dokumentą S1 teritorinei ligonių kasai pateikti nedelsiant, t. y. nelaukiant, kol prireiks gydytojo paslaugų. Teritorinę ligonių kasą taip pat būtina informuoti, kai pasibaigia darbo santykiai kitoje Europos šalyje, t. y. kai žmogus praranda teisę kitos šalies lėšomis gauti sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje.

Jei grįžote iš ES, EEE priklausančios šalies, Šveicarijos ar Jungtinės Karalystės ir tebesate apdraustas socialiniu draudimu toje šalyje, nemokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas galite gauti su šios šalies kompetentingos įstaigos išduota Europos sveikatos draudimo kortele (toliau – ESDK). Atkreiptinas dėmesys, kad ši kortelė negarantuoja planinių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo.

Jei grįžote iš užsienio ir kurį laiką nedirbate bei nesate draudžiamas valstybės lėšomis (Valstybės lėšomis gali būti draudžiami nedirbantys pensinio amžiaus asmenys, Užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai, moksleiviai, dieninių studijų studentai, vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų, ir kt.), PSD įmokas kiekvieną mėnesį Jums reikia mokėti savarankiškai.

Dirbantiems pagal darbo sutartį ar užsiimantiems kita ekonomine veikla Lietuvos gyventojams PSD įsigalioja nuo tos dienos, kurią atsirado pagrindas mokėti įmokas, t. y. nuo įsidarbinimo dienos; savarankiškai dirbantiems – nuo PSD įmokų mokėjimo pradžios.

PSD galioja iki einamojo kalendorinio mėnesio paskutinės dienos. Jei PSD įmokos nesumokamos, draudimas pradeda galioti tik apmokėjus susikaupusią skolą. Įmoką už einamąjį mėnesį būtina sumokėti iki to mėnesio paskutinės dienos. Jei to nepadaroma, PSD galiojimas nutrūksta. Draudimas taip pat gali nutrūkti, jei sumokėta pagal neteisingą įmokos kodą ar sumokėta mažesnė, nei nustatyta, PSD įmokos suma.

Daugiau informacijoshttps://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams/apie-privalomaji-sveikatos-draudima/

Teritorinių ligonių kasų kontaktaihttps://ligoniukasa.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/gyventoju-aptarnavimas/


Svarbu! Privalomojo sveikatos draudimo skola

Jei buvote išvykęs iš Lietuvos, bet nedeklaravote išvykimo bei savarankiškai nemokėjote PSD įmokų, sveikatos draudimas Jums buvo nutrūkęs ir buvo pradėta skaičiuoti PSD skola. Sugrįžus į Lietuvą, kol nesumokama susikaupusi skola, negalėsite gauti nemokamų gydymo paslaugų (išskyrus būtinąją pagalbą). 

Draudimas gali būti pratęstas tik tada, kai yra sumokama skola už visą praėjusį laikotarpį arba pateikiami dokumentai, įrodantys, kad visą tą laiką buvo legaliai dirbta užsienyje, ten mokėti mokesčiai.

PSD įmokų perskaičiavimas, pateikus dokumentus, galimas tik tais atvejais, jeigu Jūs dirbote valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės narė, arba Jungtinėje Karalystėje.

Daugiau informacijosApie PSD dirbantiems užsienyje | www.sodra.lt 

Pasitikrinti, ar neturite PSD skolos, galite prisijungęs prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir susiformavęs suvestinę REP.41 Informacija apie apskaičiuotas ir sumokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas.


Kontaktai

  • Sveikatos apsaugos ministerija, el. p. ministerija@sam.lt; tel. +370 800 6600
  • Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, el. p. info@vlk.lt,  tel. + 370 5 232 2222

Šaltinis: Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa