*alt_site_homepage_image*

Suaugusiųjų švietimas

KURSUOK platforma – vieno langelio principu veikianti bendra tarpinstitucinė sistema, kurioje rasite pasiūlymus mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, galimybės pretenduoti į valstybės institucijų skiriamą finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms ir profesinio orientavimo paslaugos asmenims, siekiantiems tobulinti kompetencijas ir (arba) jų įgyti.

Finansavimą mokymuisi galima gauti pagal valstybės prioritetines sritis vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 819 „Dėl Ministerijų ir jų administruojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo priemonių, įtraukiamų į Individualių mokymosi paskyrų sistemą, sąrašo ir Prioritetinių Individualių mokymosi paskyrų sistemoje teikiamų valstybės finansuojamų programų sričių, Prioritetinių Individualių mokymosi paskyrų sistemoje dalyvaujančių asmenų grupių“. Net 50 proc. programoms plėtoti numatyto valstybės finansavimo bus skiriama skaitmenines kompetencijas ugdysiančioms programoms.

Valstybės lėšomis taip pat bus finansuojamos programos, skirtos tobulinti suaugusiųjų raštingumo, daugiakalbystės, matematines ir gamtos mokslų, technologijų bei inžinerijos kompetencijas, asmenines, socialines ir mokymosi mokytis kompetencijas, pilietiškumo, verslumo, kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencijas. Užbaigusieji mokymus gaus tai patvirtinančius skaitmeninius pažymėjimus.

Šias prioritetines programas pasirinkusiems suaugusiesiems numatyta galimybė gauti IMP finansavimo krepšelį, sieksiantį iki 500 EUR. Mokymosi krepšeliu galės pasinaudoti 18–65 metų amžiaus dirbantys asmenys, jau įgiję kvalifikaciją ar aukštąjį išsilavinimą.

Daugiau informacijosŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija