*alt_site_homepage_image*

Lietuvos diasporos nuomonės apklausa

Lietuvos diasporos nuomonės apklausa

Užsienio reikalų ministerija nuo 2012 m. kasmet vykdo Lietuvos diasporos nuomonės apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti Lietuvos diasporos santykį su Lietuva, jos ryšio su Lietuva stiprinimo ir Lietuvos diasporos politikos tobulinimo lūkesčius. Pateikiami klausimai apima tautinės tapatybės, lituanistinio švietimo, pilietiškumo, įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą, grįžimo į Lietuvą, komunikacijos, Lietuvos diasporos politikos ir kitas sritis. Apklausoje paprastai dalyvauja daugiau nei 2 000 respondentų iš maždaug 70 šalių. 

2023 m. Lietuvos diasporos nuomonės apklausa