*alt_site_homepage_image*

Notariniai veiksmai

Dėl notarinių veiksmų atlikimo (pvz., nekilnojamojo turto sandorių, įgaliojimų, vedybų sutarčių, hipotekos sandorių patvirtinimo, dokumentų nuorašų, parašo dokumentuose tikrumo paliudijimo, dokumentų patvirtinimo pažyma (Apostille) ar kitų notarinių veiksmų atlikimo), išskyrus paveldėjimo atvejus, galite kreiptis į bet kurį Lietuvoje veikiantį notarą.

Į kurį notarą reikėtų kreiptis paveldėjimo atvejais, nustato Lietuvos notarų rūmai

Su notarų atliekamais notariniais veiksmais išsamiau galite susipažinti Lietuvos notarų rūmų puslapyje.

Lietuvos Respublikos notarai nuotoliniu būdu gali atlikti visus notarinius veiksmus, išskyrus:

  • testamentų tvirtinimą;
  • fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą;
  • oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimą saugoti.

Asmenys, pageidaujantys atlikti notarinius veiksmus nuotoliniu būdu, turi prisijungi prie eNotaras informacinės sistemos www.enotaras.lt per el. valdžios vartus.

Notariniai veiksmai nuotoliniu būdu gali būti atliekami, jeigu:

  1. užtikrinama, kad bus laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens tapatybės nustatymą, reikalavimų nustatant asmens tapatybę. Notarinio veiksmo atlikimo nuotoliniu būdu prašantis asmuo savo asmens tapatybę turi patvirtinti jungdamasis prie eNotaras išorinio portalo per Elektroninius valdžios vartus. Notaras asmens tapatybę patikrina Gyventojų registre bei tiesioginio video perdavimo metu;
  2. galima nuotoliniu būdu išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes ir įsitikinti asmens valia. Tai reiškia, kad notarinio veiksmo prasmės ir pasekmių išaiškinimas bei kliento valios nustatymas vyksta tiesioginio video pokalbio metu, todėl notarinį veiksmą nuotoliniu būdu pageidaujantis atlikti asmuo turi turėti tinkamas technines (vaizdo, garso, interneto ryšio) galimybes bendrauti su notaru nuotoliniu būdu;
  3. notarinį veiksmą pageidaujantis atlikti asmuo turi kvalifikuotą elektroninį parašą. Pasirašyti elektroninius notarinio veiksmo dokumentus galima su kvalifikuotu mobiliuoju elektroniniu parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu, esančiu lustinėje kortelėje (t.y. LR piliečiui išduotoje asmens tapatybės kortelėje) arba USB laikmenoje, kvalifikuotu Smart-ID.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl notarinio veiksmo atlikimo nuotoliniu būdu sprendžia notaras. Notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu, siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą. Šiuo atveju notaras informuoja asmenį, kad jo prašomas notarinis veiksmas gali būti atliktas asmeniui atvykus į notaro biurą.

Notaras už notarinio veiksmo atlikimą ima Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą atlyginimą.

Be notarų, seniūnai seniūnijos gyventojams neatlygintinai gali atlikti šiuos notarinius veiksmus:

  1. patvirtinti įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys teikia korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti;

Dėmesio! Šių įgaliojimų tvirtinti nereikia, jei juos informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo ir davė jį įregistruodamas Įgaliojimų registre. Daugiau informacijos apie įgaliojimus, kuriems nėra būtinas patvirtinimas notarine tvarka, pateikiama Registro centro puslapyje;

  1. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  2. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  3. tvirtina testamentus.

Užsienyje esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams tam tikrus notarinius veiksmus gali atlikti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose dirbantys konsuliniai pareigūnai.

Už konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus yra imamas konsulinis mokestis.

Daugiau informacijos apie konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus galima rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos puslapyje.


Kontaktai: 


ŠaltinisTeisingumo ministerija