*alt_site_homepage_image*

Dokumentai, kurių gali prireikti įsidarbinant

Grįžusiems gyventi į Lietuvą, dažniausiai reikia šių dokumentų, susijusių su darbo laikotarpiais ir (ar) darbo santykiais:

U1 dokumento, patvirtinančio nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpius, įgytus ES / EEE šalyse narėse.

Jei dirbote ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje, iš tos šalies kompetentingos įstaigos gaukite U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo draudimo ir darbo laikotarpius. Į šiuos laikotarpius bus atsižvelgiama skaičiuojant nedarbo socialinio draudimo išmoką Lietuvoje. U1 dokumentą galima užsakyti tik gavus paskutinį algalapį. Nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama toje šalyje, kurioje asmuo paskutinį kartą vykdė darbinę veiklą ir buvo draustas nedarbo socialiniu draudimu.

U2 dokumento – nedarbo socialinio draudimo išmokai išsaugoti.

ES ar EEE valstybėje narėje arba Šveicarijoje gaunamą nedarbo išmoką galite eksportuoti į Lietuvą. Pasibaigus darbo sutarčiai arba ją nutraukus, turėtumėte kreiptis į paskutinės darbovietės šalies Užimtumo tarnybą dėl U2 dokumento išdavimo. U2 dokumentas gali būti išduodamas, jeigu esate registruotas Užimtumo tarnyboje bent 4 savaites ir turite teisę į nedarbo išmoką. Gavę U2 dokumentą, per 7 dienas privalote užsiregistruoti Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje Lietuvoje. Nedarbo išmoka bus mokama tokio dydžio, kokią paskyrė U2 dokumentą išdavusi įstaiga, ir ne ilgiau kaip iki dokumente nurodytos datos.

E104 arba S041 formos pažymos – ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir tėvystės atvejais. 

Šioje pažymoje nurodoma, kokias įmokas mokėjote šalyje, kurioje gyvenote ir dirbote. Pažymą turite pateikti „Sodrai“.

S2 arba E112 formos pažymos – sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.

Ši pažyma reikalinga, jei norėtumėte atvykti gydytis Lietuvoje – gavus planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje, už jas sumokėtų dokumentą išdavusios šalies institucija. Šią pažymą išduoda ES ar EEE šalies arba Šveicarijos valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. 

Taip pat gali prireikti:
  • darbo sutarčių;
  • algalapių ar pažymų apie uždarbį;
  • P60 ar P45 formos pažymos (jas išduoda darbdaviai, tai aktualu dirbusiems Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje);
  • pensininko pažymėjimo (jei jau turite).

Konsultacijos

Užimtumo tarnyba teikia nuotolines konsultacijas trumpuoju telefonu 1883 arba + 370 5 250 0883 ir elektroniniu paštu info@uzt.lt. Savo klausimą taip pat galima pateikti užpildžius formą.

Grįžus į Lietuvą, galima atvykti konsultuotis į artimiausią Užimtumo tarnybos skyrių pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Užimtumo tarnyba konsultuoja darbo paieškos, įdarbinimo, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais, prireikus skiria finansinę paramą – profesijai įgyti, darbo įgūdžiams tobulinti ar naujoms darbo vietoms steigti. Norintiems pasinaudoti Užimtumo tarnybos teikiamos paramos priemonėmis būtina registracija.

Registruojantis Užimtumo tarnyboje reikalingi dokumentai:

  • galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas);
  • išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (jei kvalifikacija buvo įgyta kitoje šalyje, reikalingi šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu). Užsienyje įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (daugiau informacijos skiltyje Kvalifikacijų pripažinimas);
  • U2 dokumentas, jei kitoje šalyje buvo skirta nedarbo socialinio draudimo išmoka ir norima ją perkelti į Lietuvą.

ŠaltiniaiUžimtumo tarnybaUžimtumo tarnybos projektas "Gal į Lietuvą?"