*alt_site_homepage_image*

Užsienio reikalų ministerija plečia grįžtantiesiems į Lietuvą aktualios informacijos sklaidą

Užsienio reikalų ministerija plečia grįžtantiesiems į Lietuvą aktualios informacijos sklaidą

Užsienio reikalų ministerija, atliekanti diasporos politikos koordinavimo funkciją, plečia informacijos, skirtos Lietuvos Respublikos piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims, gyvenantiems užsienyje ir planuojantiems grįžti, atvykti į Lietuvą ar jau grįžusiems, pasiekiamumą. 

Vieno langelio principu svarbiausiais su grįžimu ar atvykimu į Lietuvą gyventi, studijuoti, dirbti, verslo kūrimo, socialinės paramos, sveikatos apsaugos ir kitais susijusiais aktualiais klausimais konsultuojama ir internetinio pokalbio būdu (angl. live chat box) atnaujintoje interneto svetainėje www.griztu.lt, informacija taip pat teikiama el. paštu griztu@urm.lt ir tel. + 370 5  252 5001.

Užsienio reikalų ministerija komunikaciją apie grįžimo į Lietuvą aktualijas, organizuojamus renginius vykdo ir kitą aktualią informaciją planuojantiesiems ar dar tik svarstantiesiems grįžti į Lietuvą nuo šiol teikia ir per socialinius tinklus – „Grįžtu LT“ „Facebook“ ir „LinkedIn“ paskyras.

Aktuali informacija yra teikiama bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos institucijomis, įstaigomis ir savivaldybėmis, pagal jų kompetenciją atsakoma į asmeniui, planuojančiam grįžimą ir (re)integraciją Lietuvoje, kylančius klausimus. Daug dėmesio skiriama savivaldybių įsitraukimui, skatinamas aktyvesnis savivaldybių dalyvavimas ir dėmesys planuojantiesiems sugrįžti gyventi į Lietuvą.

„Lengvai prieinamos ir suprantamos informacijos grįžtantiesiems užtikrinimas neatsiejamas nuo sklandaus grįžtančiųjų įsitraukimo į Lietuvos visuomenę. „Grįžtu LT“ projektu siekiama, kad planuojantieji sugrįžti vienoje vietoje galėtų rasti atsakymus į kylančius klausimus“, – teigia užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Informacija interneto svetainėje suskirstyta ir pateikiama pagal klausimus, kuriuos dažniausiai užduoda besikreipiantys į „Grįžtu LT“ konsultacijų centrą. Interneto svetainės pradiniame puslapyje taip pat pateikiamos išsamios atmintinės, kurios padės sklandžiau pasiruošti grįžti į Lietuvą iš 15 skirtingų valstybių, iš kurių gyventi į Lietuvą grįžta daugiausia lietuvių.

Aiški ir lengvai suprantama informacija, aktyvi komunikacija ir ryšių palaikymas su diaspora – vieni iš svarbiausių veiksnių, skatinančių užsienyje gyvenančius lietuvius grįžti į Tėvynę, kurti verslą, pasirinkti karjerą ir gyvenimą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos užsakymu 2023 m. atliktos Lietuvos diasporos apklausos duomenimis, net 73 proc. diasporos atstovų, planuojančių kada nors grįžti į Lietuvą, nurodė tokio informacijos kanalo reikalingumą.

Ketverius metus iš eilės į Lietuvą sugrįžo daugiau lietuvių, nei išvyko. Išankstiniais Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m. į Lietuvą sugrįžo 16 695 Lietuvos piliečiai. Išvykusiųjų iš Lietuvos 2023 m. buvo mažiausiai per pastaruosius 13 metų (10 276).